Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm
20/TB-VP UBND quận Liên Chiểu Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Dương Thành Thị tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 6 năm 2015 20/06/2015
18/TB-VP UBND quận Liên Chiểu Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Dương Thành Thị tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 5 năm 2015 07/05/2015
16/TB-VP UBND quận Liên Chiểu Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Dương Thành Thị tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 4 năm 2015 22/04/2015
3/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 01 năm 2015 13/01/2015
5675/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu V/v thành lập Ban Tiếp công dân quận Liên Chiểu 18/11/2014
5033/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu V/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. 13/11/2014
309/TB-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc công khai danh sách ứng viên đạt yêu cầu tham gia dự tuyển chức danh công chức lãnh đạo các cơ quan hành chính năm 2014 05/11/2014
277/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2014 29/10/2014
298/TB-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Liên Chiểu 29/10/2014
1290/UBND-KT UBND quận Liên Chiểu Triển khai Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng 10/10/2014
4965/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 01/10/2014
239/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2014. 26/09/2014
79/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 22/09/2014
234/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình triển khai Chương trình hoạt động "Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014" 9 tháng đầu năm 2014 và Kế hoạch Quý 4/2014 trên địa bàn quận Liên Chiểu 22/09/2014
4752/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Ban hành Quy định đánh giá, phân loại công chức theo mô hình đánh giá kết quả làm việc 11/09/2014
215/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2014 26/08/2014
180/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2014 28/07/2014
197/TB-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc tiếp nhận, xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu năm học 2014 - 2015. 17/07/2014
198/TB-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu, năm học 2014 - 2015. 17/07/2014
150/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Sơ kết thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2014 02/07/2014