Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm
12/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân quận Nghị quyết V/v thông qua nội dung dự thảo Đề án tuyến phố chuyên doanh sinh vật cảnh quận Liên Chiểu 02/07/2018
717/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Phản hồi thông tin báo chí 19/06/2018
136/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình triển khai "Chương trình 4 an", kỷ luật, kỷ cương hành chính 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ thời gian đến 14/06/2018
84/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2018 06/06/2018
615/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Phản hồi thông tin báo chí 29/05/2018
614/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Phản hồi thông tin báo chí 29/05/2018
242/UBND-QLĐT UBND quận Liên Chiểu Thông tin Báo Sài Gòn Giải phóng đăng tải ngày 06/3/2018 29/04/2018
443/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Thông tin lại một số vấn đề liên quan đến dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô 16/04/2018
429/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Phản hồi thông tin báo chí 13/04/2018
430/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Phản hồi thông tin báo chí 13/04/2018
334/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Phản hồi thông tin báo chí 27/03/2018
342/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Phản hồi thông tin báo chí 27/03/2018
44/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm thực hiện chương trình "Thành phố 4 an" trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2018 26/03/2018
317/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Phản hồi thông tin báo chí 21/03/2018
56/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình triển khai "Chương trình 4 an", kỷ luật, kỷ cương hành chính Quý I năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ thời gian đến 14/03/2018
257/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Phản hồi thông tin báo chí 09/03/2018
259/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Phản hồi thông tin báo chí 09/03/2018
739/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Ban hành Chương trình công tác năm 2018 của UBND quận 27/02/2018
81/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Phản hồi thông tin báo chí 23/01/2018
15/BC-UBND Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2018 18/01/2018