Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm
1309/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Phản hồi báo chí về 1 km đường thi công 3 năm chưa xong 22/10/2018
1297/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Phản hồi thông tin báo chí 18/10/2018
1269/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi báo chí về bãi tập kết cát phớt lờ chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận 16/10/2018
1268/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi báo chí về dân khóc ròng vì thắng kiện trên giấy 16/10/2018
40/TB-VP Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu Kết luận của PCT UBND quận Lê Văn Nghĩa tại cuộc họp giao ban Khối Văn hóa - Xã hội 16/10/2018
1223/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí Rác bủa vây đô thị Đà Nẵng 05/10/2018
1224/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí Rác bủa vây hồ Trung Nghĩa 05/10/2018
1188/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Phản hồi báo chí rác thải tại đường Kinh Dương Vương - Lâm Quang Thự 27/09/2018
130/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai Đề án "Sữa học đường giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn quận Liên Chiểu" 26/09/2018
7548/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai Đề án Sữa học đường giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn quận Liên Chiểu 26/09/2018
128/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tổ chức Hội thi công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 của UBND quận Liên Chiểu 19/09/2018
1151/UBND-GDĐT UBND quận Liên Chiểu Thực hiện Thông tư 13/2018/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 19/09/2018
1152/UBND-GDĐT UBND quận Liên Chiểu Tăng cường biện pháp quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập năm học 2018-2019 19/09/2018
231/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 19/09/2018
229/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình triển khai "Chương trình 4 an", kỷ luật, kỷ cương hành chính 9 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ thời gian đến 14/09/2018
1120/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v Phản hồi thông tin báo chí bò thả rông 12/09/2018
7228/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Phê duyệt Phương án phòng, chống và khắc phục hậu quả ứng với các kịch bản thiên tai trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2018 07/09/2018
124/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tổ chức Hội thi trực tuyến về công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2018 05/09/2018
122/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kế hoạch Duy trì và phát triển mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2018 30/08/2018
1047/UBND-PKT UBND quận Liên Chiểu Triển khai ứng phó với mùa mưa bão năm 2018 30/08/2018