Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm
131/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn quận Liên Chiểu 11/06/2019
647/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Rác ngổn ngang” 11/06/2019
638/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Vứt rác bừa bãi” 07/06/2019
73/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” và “Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam” trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2019 31/05/2019
74/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (01/6 - 30/6/2019) và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2019 trên địa bàn quận Liên Chiểu 31/05/2019
112/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019 30/05/2019
108/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Sơ kết 6 tháng thực hiện Chí thị số 04/CT-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng 23/05/2019
69/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 21/05/2019
70/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và thu hút đầu tư trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2019 21/05/2019
1773/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng trên địa bàn quận Liên Chiểu giai đoạn 2019 - 2025 10/05/2019
97/BC-TCKH UBND quận Liên Chiểu Tình hình triển khai kế hoạch thực hiện ‘Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư’ tháng 4 năm 2019 trên địa bàn quận Liên Chiểu 10/05/2019
65/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2019 10/05/2019
66/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập quận Liên Chiểu năm 2019 10/05/2019
1772/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Phê duyệt Kế hoạch chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn quận Liên Chiểu giai đoạn 2019 - 2025 10/05/2019
486/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Rác ứ đọng trên đường” 09/05/2019
469/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Nhếch nhác tuyến đường Tân Trào - Hồng Thái” 09/05/2019
60/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai thực hiện Luật Tố cáo năm 2018 trên địa bàn quận Liên Chiểu 26/04/2019
90/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019 26/04/2019
380/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Sống chung với ô nhiễm” 12/04/2019
355/UBND-PNV UBND quận Liên Chiểu V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV 05/04/2019