Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm
204/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” và “Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam” trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2019 20/08/2019
93/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2019 và định hướng đến năm 2025 20/08/2019
94/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu năm học 2019 - 2020 20/08/2019
04/KH-BCĐ Ban chỉ đạo Triển khai đợt kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019 16/08/2019
87/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 10/5/2019 của UBND quận Liên Chiểu về việc thi tuyển viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2019 05/08/2019
855/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Lấn chiếm lòng đường để đỗ xe, họp chợ” 31/07/2019
846/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Vỉa hè nham nhở” 29/07/2019
847/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Lối rẽ nguy hiểm ở đầu cầu Nam Ô” 29/07/2019
194/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả ba năm 2017-2019 thực hiện Đề án “Phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” trên địa bàn quận Liên Chiểu 26/07/2019
831/UBND-PYT UBND quận Liên Chiểu Chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết 24/07/2019
815/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Vỉa hè thành nơi chất phế liệu” 23/07/2019
189/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019 23/07/2019
761/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Nước ứ đọng trên đường” 08/07/2019
08/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân quận Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu khóa IV, nhiệm kỳ 2016- 2021 18/06/2019
09/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân quận Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu, nhiệm kỳ 2016 - 2021 18/06/2019
10/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân quận Về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Liên Chiểu khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 18/06/2019
11/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân quận Về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu, nhiệm kỳ 2016 - 2021 18/06/2019
143/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 18/06/2019
78/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai thực hiện đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn quận Liên Chiểu 17/06/2019
138/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm năm 2019 trên địa bàn quận Liên Chiểu 14/06/2019