Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm
1445/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Quảng cáo trên cây” 02/12/2019
298/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 29/11/2019
292/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 22/11/2019
118/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2020 19/11/2019
1314/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Dán quảng cáo trên cột đèn” 05/11/2019
114/KH-UND UBND quận Liên Chiểu Tổ chức Hội thi “Thanh niên Liên Chiểu với công tác Cải cách hành chính” 04/11/2019
275/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019 31/10/2019
278/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của UBND thành phố giao cho UBND quận Liên Chiểu 31/10/2019
4739/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Về thành lập Ban Chỉ đạo ISO và bổ nhiệm đại diện lãnh đạo Hệ thống quản lý chất lượng của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu 30/10/2019
111/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc sửa đổi Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2019 của UBND quận Liên Chiểu về thi tuyển Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2019 23/10/2019
108/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc thi tuyển Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2019 16/10/2019
1203/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Rác tràn xuống đường” 14/10/2019
3984/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc phê duyệt Quy trình giám sát dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Liên Chiểu giai đoạn 2019 - 2021 24/09/2019
228/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 trên địa bàn quận Liên Chiểu (2015 - 2019) 23/09/2019
223/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn quận Liên Chiểu 19/09/2019
224/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính năm 2018 của quận Liên Chiểu và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 19/09/2019
221/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 17/09/2019
20/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân quận Về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND quận Liên Chiểu khóa IV, Nhiệm kỳ 2016 - 2021 06/09/2019
969/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Bảng tên rớt chữ” 28/08/2019
209/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019 23/08/2019