Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm
411/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao các phòng, ban và UBND các phường thực hiện trong năm 2020 21/02/2020
23/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 18/02/2020
24/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực năm 2020 18/02/2020
14/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2020 06/02/2020
306/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Ban hành Chương trình công tác năm 2020 của UBND quận 05/02/2020
306/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Ban hành Chương trình công tác năm 2020 của UBND quận 05/02/2020
13/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona gây ra trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2020 04/02/2020
295/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona quận Liên Chiểu 04/02/2020
25/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2020 03/02/2020
11/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2019 Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động KH&CN năm 2020 10/01/2020
06/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020 trên địa bàn quận Liên Chiểu 10/01/2020
07/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 trên địa bàn quận Liên Chiểu 10/01/2020
03/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc thành lập đoàn kiểm tra, giám sát định kỳ và hậu kiểm sau cấp giấy chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2020 03/01/2020
04/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2020 03/01/2020
05/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2020 03/01/2020
06/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Về việc thành lập Đoàn thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm năm 2020 03/01/2020
02/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2020 trên địa bàn quận Liên Chiểu 03/01/2020
03/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kiểm tra hành nghề Y, Dược tư nhân trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2020 03/01/2020
325/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2019 17/12/2019
1623/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v phản hồi thông tin báo chí “Phơi áo quần trên bờ rào đường sắt” 12/12/2019