Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Trích yếu nội dung
Ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu
Nội dung chi tiết

Ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu

Đính kèm:
1.178.QD.UBND.signed.signed.signed.pdf