Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Trích yếu nội dung
Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn quận Liên Chiểu
Nội dung chi tiết
Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn quận Liên Chiểu
Đính kèm:
1.174.KH.UBND.signed.signed.signed.pdf