Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Trích yếu nội dung
Thi hành án hành chính năm 2022 trên địa bàn quận Liên Chiểu
Nội dung chi tiết
Thi hành án hành chính năm 2022 trên địa bàn quận Liên Chiểu
Đính kèm:
1.370.BC.UBND.signed.signed.signed.pdf