Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Trích yếu nội dung
Kết quả thực hiện nhiệm vụ an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Liên Chiểu 9 tháng đầu năm 2022
Nội dung chi tiết
Kết quả thực hiện nhiệm vụ an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Liên Chiểu 9 tháng đầu năm 2022
Đính kèm:
1.360.BC.UBND.signed.signed.signed.pdf