Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Trích yếu nội dung
Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022 và kế hoạch năm 2023
Nội dung chi tiết
Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022 và kế hoạch năm 2023
Đính kèm:
1.312.BC.UBND.signed.signed.pdf