Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Trích yếu nội dung
Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn quận Liên Chiểu đến năm 2030
Nội dung chi tiết
Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn quận Liên Chiểu đến năm 2030
Đính kèm:
1.166.KH.UBND.signed.signed.signed.pdf