Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Trích yếu nội dung
Tăng cường công tác đảm bảo ATTP trong mùa du lịch và mùa nắng nóng trên địa bàn quận
Nội dung chi tiết
Tăng cường công tác đảm bảo ATTP trong mùa du lịch và mùa nắng nóng trên địa bàn quận
Đính kèm:
1.1715.UBND.YT.signed.signed.signed.pdf