Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm
3842/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2030 03/11/2023
3856/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn quận Liên Chiểu 03/11/2023
3860/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 03/11/2023
3816/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng mạng lưới kết nối nữ doanh nhân, nữ tiểu thương và phụ nữ khởi nghiệp tham gia phát triển KT-XH trên địa bàn quận LC giai đoạn 2022-2026" 02/11/2023
3834/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 02/11/2023
3607/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 24-4-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về xây dựng thành phố Đà Nẵng An toàn - Không bạo lực với phụ nữ và trẻ em từ năm 2020 đến nay trên địa bàn quận Liên Chiểu 16/10/2023
3588/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn quận Liên Chiểu 14/10/2023
3596/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tổng kết, đánh giá kết quả thi hành pháp luật phòng, chống mại dâm Giai đoạn 2003 – 2023 14/10/2023
3553/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai thực hiện công tác quản lý chất lượng giáo dục và Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia năm học 2023-2024 12/10/2023
3462/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Chăm sóc sức khỏe sinh sản, tập trung vào chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trên địa bàn quận Liên Chiểu đến năm 2025 03/10/2023
3338/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 của quận Liên Chiểu 22/09/2023
3298/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn quận Liên Chiểu đến năm 2025 20/09/2023
3299/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng trên địa bàn quận Liên Chiểu đến năm 2025 20/09/2023
3292/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tổ chức hưởng ứng “Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn” trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2023 20/09/2023
3259/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Kết quả thực hiện nhiệm vụ an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Liên Chiểu trong 9 tháng đầu năm 2023 18/09/2023
3263/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Thực hiện phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn quận Liên Chiểu 18/09/2023
3220/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới 13/09/2023
3180/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn quận Liên Chiểu 11/09/2023
1840/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 30/06/2023
1915/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của quận Liên Chiểu 16/06/2023