Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị tại Hòa Hiệp Bắc sau một năm nhìn lại

Qua  hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ, chính quyền phường Hòa Hiệp Bắc luôn quan tâm  đến công tác xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường trong thực hiện lối sống lành mạnh, từng bước hình thành chuẩn mực về hành vi ứng xử văn hóa, văn minh đô thị, gắn với công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, phấn đấu hoàn thành  mục tiêu xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

UBND phường trao khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
trong xây dựng "Nếp sống văn hóa văn minh đô thị"

Trên tinh thần đó, việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở Hòa Hiệp Bắc đã  được sự đồng thuận cao của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường. Trong năm 2013, có 108/108 tổ dân phố đăng ký xây dựng Tổ dân phố văn hóa, đầu năm phường chọn 40 tổ xây dựng mô hình điểm "Tổ dân phố không rác"; 20 tổ xây dựng "tuyến đường văn minh". Gắn với  cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở khu dân cư, các Ban, Hội đoàn thể từ phường đến khu dân cư tập trung xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, trong đó tập trung chủ yếu vào các nội dung: xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hoá, cơ quan văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị và đã đạt được những kết quả phấn khởi. Cán bộ công chức, lao động, người dân đã  tự giác, nâng cao ý thức xây dựng nếp sống  văn hóa văn minh đô thị, từ việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống… Ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị, trật tự đô thị, công sở lịch sự, thân thiện trong giao tiếp ứng xử, vệ sinh môi trường đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương. Đến cuối năm 2013, phường Hòa Hiệp Bắc có 2.683/3.044 hộ đạt danh hiệu GĐVH, đạt tỷ lệ 88,0%. Có 2039 hộ gia đình đạt danh hiệu GĐVH 3 năm liền 2011- 2012 - 2013, đạt 67%. Có 77/108 tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 71,3%. Có 46/108 tổ đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa 3 năm liền 2011-2012-2013, đạt 42,6%. Năm 2013, phường tổ chức nhiều cuộc hội thi như: "Hành trình làm theo lời Bác" của Đoàn Thanh Niên CSHCM; "Sắc hoa ngày mới" của Hội Liên phụ nữ; "Văn hóa biển" của Khu dân cư văn hóa biển Kim Liên; các buổi sinh hoạt, tọa đàm… Văn hóa thông tin phường đã phối hợp xây dựng 04 chương trình kịch thông tin, biểu diễn văn nghệ lồng ghép với chủ đề xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, cấp phát hơn 3.600 bảng cam kết hộ xây dựng nếp sống văn minh; Đài truyền thanh phường thường xuyên phản ánh các hoạt động vào chương trình thời sự hằng tuần của Đài, tất cả đã tạo cho phong trào từng bước đi vào chiều sâu và phát triển bền vững.

Để đảm bảo điều kiện người dân thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Bằng nhiều nguồn vốn cấp trên hỗ trợ phường đã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo bộ mặt đô thị ngày càng khang trang hiện đại. Nhiều công trình được xây dựng như: trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng; hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống cống rãnh thoát nước; bê tông các đường trong khu dân cư. Việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn phường đã có những chuyển biến tiến bộ, phù hợp với bản sắc văn hoá truyền thống và phong tục tập quán của địa phương.

Một góc phố đường Ngô Xuân Thu được xây dựng mới

Theo ông Trương Việt - Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và đề án "xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị" phường Hòa Hiệp Bắc cho biết: Qua thực hiện "xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị" đã đạt được một số kết quả nhất định như: ý thức chấp hành pháp luật và tính tự giác của cán bộ và nhân dân được nâng lên trong phong cách ứng xử, giao tiếp nơi công sở, nơi công cộng; tuân thủ các quy định của Nhà nước trong xây dựng chỉnh trang đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường thể hiện được nếp sống văn hóa-văn minh của cư dân đô thị. Đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Ban chỉ đạo các cấp, của Đảng uỷ, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp cộng đồng trách nhiệm của Mặt trận đoàn thể, đặc biệt là sự nhiệt tình hưởng ứng tham gia  thực hiện của các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, ông Trương Việt cũng cho rằng, trong quá trình tổ chức triển khai, đã xuất hiện  những hạn chế cần khắc phục đó là: ý thức về xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị của một bộ phận nhân dân chưa cao, tình trạng vi phạm trật tự đô thị còn xảy ra; vấn đề vệ sinh môi trường ở những nơi công cộng, chưa được giải quyết dứt điểm, một số tệ nạn xã hội còn tiểm ẩn diễn biến phức tạp.

Sơ kết nhân rộng mô hình "Tổ dân phố không rác"

Xác định việc thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài trong sự phát triển kinh tế - xã hội của phường, nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng Phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Với tinh thần quyết tâm và sự nỗ lực chung sức, đồng lòng của cán bộ, nhân dân Hòa Hiệp Bắc  trong thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Tin tưởng rằng: cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị ở Hòa Hiệp Bắc  sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp, góp phần xây dựng phường ngày càng  phát triển giàu đẹp, văn minh.

Như Hân