Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Vệ sinh môi trường tại đỉnh đèo Hải Vân

     Phường Hòa Hiệp Bắc ra quân dọn vệ sinh tại đỉnh đèo Hải Vân, lực lượng tham gia gồm : Xí nghiệp môi trường Liên Chiểu; Đồn Biên phòng Hải Vân; Đoàn TNCSHCM phường; Hộ buôn bán tại đỉnh đèo. Lực lượng đã phát quan bụi rậm, quyét dọn di tích, thu gôm vật phế thải tập kết đúng chổ để xử lý, đồng thời tuyên truyền các hộ kinh doanh và mọi người dân buôn bán tại đỉnh đèo Hải Vân thực hiện tốt về vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan di tích, buôn bán trật tự, văn minh.

 

Dọn vệ sinh tại khu di tích Hải Vân quan 

 

     Đây là một nội dung công việc trong kế hoạch thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" của phường Hòa Hiệp Bắc sẽ được tổ chức thường xuyên trong năm 2015.

Như Hân