Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

UBND quận Liên Chiểu xếp thứ 2 về công tác Văn thư, lưu trữ

Công tác đánh giá xếp loại công tác văn thư, lưu trữ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc UBND quận được thực hiện hàng năm và bắt đầu áp dụng từ năm 2011. Việc ban hành bộ tiêu chí cũng như việc kiểm tra, đánh giá xếp loại được UBND quận xem như một bộ công cụ để hệ thống, hướng dẫn tổng thể công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị; đồng thời là một biện pháp tích cực để từng bước khắc phục, dần đưa công tác văn thư, lưu trữ từng bước đi vào nền nếp. Điều này thể hiện sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cũng như việc tham mưu, triển khai thực hiện của các bộ phận chuyên môn đối với công tác văn thư, lưu trữ ngay sau khi kiểm tra, đánh giá xếp loại công tác văn thư, lưu trữ năm 2012.

Kho lưu trữ UBND quận Liên Chiểu

Thực hiện việc đánh giá, xếp loại công tác văn thư, lưu trữ năm 2012, UBND quận đã nắm rõ tình hình thực tế công tác văn thư, lưu trữ và có những giải pháp chỉ đạo, giúp các đơn vị thực hiện tốt hơn công tác văn thư, lưu trữ. Đồng thời, qua việc chấm điểm theo bộ tiêu chí, đã giúp cho lãnh đạo UBND quận,  phòng Nội vụ quận nắm chắc những nội dung thuộc về công tác văn thư, lưu trữ để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra. Thông qua việc kiểm tra, đánh giá, trên cơ sở ghi nhận thực tế và nhận xét của Tổ kiểm tra CCHC và VTLT , các cơ quan, đơn vị đã có những chỉ đạo kiên quyết và những hình thức tuyên truyền thích hợp để đưa công tác văn thư, lưu trữ đi vào nền nếp ngay từ đầu năm 2013 như: UBND phường Hòa Hiệp Bắc đã xây dựng kế hoạch, phân công công chức cơ quan thực hiện việc chỉnh lý tài liệu; tiêu hủy tài liệu hết giá trị, UBND phường Hòa Khánh Bắc tập huấn công tác lập Hồ sơ công việc cho công chức phường. Dù mới chỉ là những chỉ đạo, kế hoạch ban đầu nhưng từ đó cũng có thể thấy được hiệu quả của việc đánh giá xếp loại công tác công tác văn thư, lưu trữ. Nhiều lãnh đạo của đơn vị đã đánh giá: Việc xếp vị trí cũng quan trọng nhưng không quan trọng bằng việc chỉ rõ những nội dung nào cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt để phát huy, những nội dung nào chưa thực hiện tốt hoặc chưa thực hiện được để có biện pháp chỉ đạo và giải pháp khắc phục, thực hiện tốt những quy định của Nhà nước.

Những dấu hiệu này đã cho thấy những chuyển biến tích cực trong công tác văn thư, lưu trữ của UBND quận. Trong thời gian đến, cùng với sự quan tâm, quyết tâm chỉ đạo của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, sự tham mưu của đội ngũ công chức, viên chức phụ trách công tác văn thư, lưu trữ và việc nắm vững các quy định của Nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ của đội ngũ công chức, viên chức, công tác văn thư, lưu trữ của UBND quận sẽ đi vào nền nếp, phát huy được vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác văn thư, lưu trữ trong hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị.

Thủy Tiên - Phòng Nội vụ