Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

UBND quận Liên Chiểu dẫn đầu khối quận, huyện về công tác cải cách hành chính và văn thư lưu trữ.

Sáng nay (13/6), UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tại Hội nghị UBND thành phố đã đánh giá kết quả thực hiện năm 2013 và trao thưởng cho các đơn vị thực hiện xuất sắc nhiệm vụ theo từng lĩnh vực.

 

Theo đó, UBND quận Liên Chiểu được xếp loại rất tốt và là đơn vị dẫn đầu khối quận, huyện trong việc thực hiện công tác CCHC năm 2013. Các lĩnh vực được đánh giá cao là công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy và cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông; tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC.

 


Chủ tịch UBND TPĐN Văn Hữu Chiến trao bằng khen cho quận Liên Chiểu về thành tích dẫn đầu CCHC khối quận huyện (Ảnh: Q. Thắng)

 

Về công tác văn thư, lưu trữ, UBND quận cũng được thành phố đánh giá và xếp hạng xuất sắc, cũng là đơn vị dẫn đầu khối quận, huyện năm 2013. Thực hiện tốt việc chỉ đạo, điều hành; bố trí đầy đủ nhân sự để thực hiện nhiệm vụ; quản lý tốt văn bản đi, đến; CBCCVC lập, cập nhật đầy đủ hồ sơ công việc; đặc biệt là việc thực hiện có hiệu quả công tác lưu trữ như sắp xếp, thu thập, chỉnh lý, quản lý có hiệu quả tài liệu lưu trữ tại Kho Lưu trữ quận là những điểm sáng trong việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của quận Liên Chiểu.

 


Chủ tịch UBND TPĐN Văn Hữu Chiến trao bằng khen cho quận Liên Chiểu xếp loại xuất sắc trong công tác văn thư lưu trữ (Ảnh: Q. Thắng)

 

Được thành phố vinh danh, khen thưởng về thực hiện công tác cải cách hành chính và văn thư, lưu trữ năm 2013 tại Hội nghị là niềm động viên, cổ vũ kịp thời để CBCCVC quận tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian đến.

 

Hữu Phúc - PNV.

(Người đăng: tuanhn)