Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

UBND quận Liên chiểu, công bố quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020

     Chiều ngày 22/4/2014, tại Hội trường cơ quan  phường Hòa Hiệp Bắc, UBND quận Liên Chiểu tổ chức công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đến dự có Ông Nguyễn Hữu Thiết, Phó Chủ tịch UBND quận; đại diện các Phòng ban chức năng quận; Hạt Kiểm Lâm quận; Đại diện lãnh đạo UBND phường; Bí thư Chi bộ, tổ trưởng dân phố và chủ hộ có đất rừng sản xuất trên điạ bàn phường Hòa Hiệp Bắc.

 

 

     Theo Quyết định, mục tiêu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng đất quy hoạch cho lâm nghiệp trên địa bàn thành phố là 57.195,5 ha. Trong đó, đất rừng sản xuất 17.385 ha. Về Quyết định quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020: quy định rõ nhiệm vụ lâm sinh và xây dựng kết cấu hạ tầng lâm nghiệp; các vấn đề về quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp, bảo vệ và phát triển rừng; xác định danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.

 

 

     Thông qua việc quy hoạch, nhằm đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn quận Liên Chiểu, hỗ trợ du lịch phát triển, xây dựng nền sản xuất hàng hóa đa dạng với nhiều thành phần kinh tế, cũng như làm tốt công tác bảo vệ môi trường, tạo thêm việc làm, nâng cao mức sống cho người làm nghề rừng và giữ vững an ninh quốc phòng.

 

Như Hân