Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm năm 2014.

Từ ngày 4/7 đến ngày 15/8/2014, Phòng lao động - Thương binh và Xã hội quận Liên Chiểu - cơ quan thường trực của ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm quận phối hợp với Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố tổ chức Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm năm 2014 tại các khu dân cư trên địa bàn quận.

 


Ông Lê Kim Khánh - Chi cục Phó Chi cục PC TNXH thành phố
báo cáo tại buổi tuyên truyền tại phường Hoà Hiệp Nam

 

Tại buổi tuyên truyền đồng chí Lê Kim Khánh - Chi cục Phó Chi cục phòng chống TNXH thành phố báo cáo tình hình và thực trạng, tội phạm của tệ nạn ma tuý, mại dâm hiện nay, tác hại, hậu quả nghiêm trọng của các loại ma tuý hiện nay, một số văn bản mới của Đảng, Nhà nước và cách phòng chống cho gần 500 lượt người tham gia tại các phường Hoà Hiệp Nam, Hòa Khánh Bắc, Hòa Minh.

 

 

Qua các buổi tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các ngành, các địa phương, của từng gia đình và toàn xã hội trong việc phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

 

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan nhằm giáo dục, tạo ra phong trào quần chúng tích cực tham gia phòng, chống tội phạm ma tuý.

 

Bằng các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả đồng thời xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm tệ nạn ma tuý và không có người nghiện ma tuý trong cộng đồng. Hạn chế thấp nhất tỷ lệ tái nghiện ma tuý.

 

Tấn Tuân (Phòng LĐTB&XH).