Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Tuyên truyền kinh tế tập thể và Luật HTX năm 2012

Sáng ngày 08/10/2013, Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hội Nông dân phường Hòa Hiệp Nam tổ chức tuyên truyền kinh tế tập thể và luật hợp tác xã năm 2012, đến dự có đồng chí Tôn Thất Uyên (Phó Chủ nhiệm Liên minh HTX thành phố), các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND, các ngành, đoàn thể cùng 50 chi hội trưởng, chi hội phó nông dân trên địa bàn phường.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên thành phố đã truyền đạt một số nội dung cơ bản về vấn đề hợp tác và HTX; phong trào HTX trong nước và trên thế giới; quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường; vai trò liên minh HTX thành phố trong phát triển HTX trong giai đoạn hiện nay; Luật Hợp tác xã năm 2012 và Quyết định 7303/ QĐ-UBND ngày 09/9/2008.

Liên minh HTX là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, các thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau; áp dụng đối với hợp tác xã, thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức của hợp tác xã, liên minh hợp tác xã. Buổi tuyên truyền giúp hội viên nông dân nắm vững những kiến thức cơ bản có liên quan, từng bước đẩy mạnh các mô hình kinh tế tập thể tại địa phương, giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Thanh Lâm - phường Hòa Hiệp Nam.