Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Tuổi trẻ phường Hòa Hiệp Nam ra quân bê tông hóa đường giao thông nông thôn.

 

Đoạn đường mà tuổi trẻ phường Hòa Hiệp Nam đảm nhận có chiều dài 175m, rộng 3m do UBND quận Liên Chiểu làm chủ đầu tư với số tiền 70 triệu đồng (kinh phí hỗ trợ vật tư).

 

 

Được biết, trên địa bàn phường hiện có 17 công trình đường bê tông và mương thoát nước nội bộ đang được triển khai thực hiện với tổng số vốn là 920 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ vật tư là 690 triệu đồng, 230 triệu đồng huy động nhân dân đóng góp.

 

Thanh Lâm – phường Hòa Hiệp Nam.