Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Tuổi trẻ Hòa Hiệp Nam ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2015.

Thực hiện kế hoạch tổ chức hoạt động hè và kế hoạch tổ chức các chương trình chiến dịch tình nguyện hè năm 2015. Nhằm phát huy những thành quả tốt đẹp trong những năm qua, tiếp tục triển khai xây dựng những công trình mới cho nhân dân tại các địa bàn khó khăn, đăng ký đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 03/7, tuổi trẻ phường Hòa Hiệp Nam ra quân thực hiện chiến dịch TNTN hè 2015.

 

ĐVTN ra quân bê tông hóa sân nhà họp cộng đồng

 

      Qua 03 ngày ra quân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hòa Hiệp Nam tiến hành dọn vệ sinh, san lấp mặt bằng, tráng nền tại nhà họp cộng đồng khu dân cư Hòa Hiệp II với tổng diện tích 450m2 , nền cao 0,16cm, tổng cộng hơn 25m3 bêtông đã hoàn thành. Đây là công trình nằm trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn phường Hòa Hiệp Nam.

 

Công trình hoàn thành được đưa vào sử dụng

 

       Công trình đã giải quyết những vấn đề cấp thiết về an sinh xã hội bảo vệ môi trường, góp phần xã hội hóa các hoạt động tình nguyện tại địa phương; phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh tính xung kích, tình nguyện, ý thức cống hiến của tuổi trẻ trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

                                                            

Đình Vũ – Đoàn phường Hòa Hiệp Nam.