Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Tư vấn kỹ năng phòng chống xâm hại - Tự bảo vệ mình cho trẻ em tại cộng đồng năm 2014.

Từ ngày 12/8 đến ngày 13/8/2014 Phòng lao động - Thương binh và Xã hội quận Liên Chiểu phối hợp với Phòng BVCS trẻ em thành phố, Trung tâm cung cấp dịch vụ xã hội thành phố và UBND phường Hoà Hiệp Nam, UBND phường Hoà Khánh Bắc tổ chức Tư vấn kỹ phòng chống xâm hại - Tự bảo vệ mình cho trẻ em tại cộng đồng năm 2014.

 

 

 

 
Chương trình tư vấn nằm trong chuỗi các hoạt động trong "Tháng hành động Vì trẻ em" năm 2014, tại buổi tư vấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản nhất cho trẻ em về kỹ năng phòng chống xâm hại, cách tự bảo vệ mình, phòng, chống tai nạn thương tích... đồng thời tạo động lực thúc đẩy vai trò chủ động, tích cực, tự tin, tăng cường sự tham gia của trẻ em vào các hoạt động của gia đình, nhà trường và xã hội.

 

Tấn Tuân (Phòng LĐTB&XH).