Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Truyền thông về biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Ngày 13/4/2013, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Hiệp Nam tổ chức truyền thông cộng đồng về biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng thuộc Dự án "Nhà ở chống bão vì một thành phố Đà Nẵng có khả năng chống chịu" cho hơn 250 cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn. Đây là tiểu dự án nằm trong chương trình "Mạng lưới các thành phố Châu Á có khả năng chống chịu với Biến đổi khí hậu" (ACCCRN). Đến dự có đồng chí Đỗ Thị Kim Lĩnh (Thành ủy viên - Chủ tịch Hội LHPN thành phố), đồng chí Phạm Thị Hồng Hạnh (Quận ủy viên - Chủ tịch Hội LHPN quận Liên Chiểu).

Dự án do Quỹ Rockefeller (Hoa Kỳ) tài trợ thông qua Viện Chuyển đổi Môi trường và Xã hội (ISET) với tổng kinh phí hơn 400.000 USD, thời gian thực hiện từ năm 2011 - 2014. Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường khả năng chống chịu cho các địa điểm dễ bị tổn thương ở thành phố thông qua việc lập quỹ vốn quay vòng để xây mới cũng như nâng cấp nhà ở chống bão. Ngoài ra, dự án còn hướng đến xây dựng kiến thức và năng lực cho Hội LHPN để Hội đóng vai trò là cơ quan hỗ trợ và xúc tác cho hoạt động đối phó với biến đổi khí hậu ở Đà Nẵng, thực hiện các hoạt động liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

Tại buổi truyền thông các học viên được truyền đạt các kiến thức về phân biệt hiểm họa và thảm họa, cách quản lý thảm họa dựa vào cộng đồng, đánh giá rủi ro thảm họa, đánh giá hiểm họa, các biện pháp giảm nhẹ rủi ro và nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng ngừa thảm họa, các học viên còn được truyền thụ một số khái niệm như: khí nhà kính, hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu, giao động khí hậu; truyền thông vốn vay, hướng dẫn kỹ thuật xây nhà chống bão, hướng dẫn cho học viên cách lập kế hoạch phòng ngừa thảm họa dựa vào cộng đồng, lập kế hoạch phường an toàn và trách nhiệm vai trò của từng thành viên.

Hoạt động này nhằm chia sẻ các mô hình, kinh nghiệm thực tiễn tốt trong thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai; cập nhật thông tin mới về các chính sách, chiến lược, chương trình, kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai của quốc gia; thực hiện các kế hoạch và nhiệm vụ ưu tiên trong thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở địa phương. Được biết phường Hòa Hiệp Nam là một trong 08 phường trên địa bàn thành phố được phân bổ chỉ tiêu giải ngân vốn "Nhà ở chống bão" với 30 hộ dân; thời gian triển khai thực hiện từ tháng 03 đến tháng 08 năm 2013.

Thanh Lâm - phường Hòa Hiệp Nam.