Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND thành phố trên địa bàn quận Liên Chiểu


Tại các cuộc họp, Liên đoàn Lao động thành phố, Liên đoàn Lao động quận đều được mời tham gia và phát biểu ý kiến. Qua đó, Liên đoàn Lao động thành phố đã đánh giá cao về nội dung và thời gian triển khai.

Các cuộc họp đã được diễn ra với tinh thần hết sức tập trung, các chủ trương và chính sách của nhà nước về vấn đề này đã được truyền đạt một cách cụ thể, giải đáp hết các thắc mắc của các chủ cho thuê nhà trong quá trình thực hiện thu tiền điện thực tế của sinh viên và công nhân lao động.

Trong thời gian đến, UBND quận sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương triển khai các văn bản hướng dẫn đến các Tổ dân phố nhằm đưa chủ trương này được phổ biến cụ thể đến từng người dân.

Đức Vũ - Phòng Kinh tế quận