Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Triển khai Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định tiêu chí, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Số hiệu 67/2014/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Về một số chính sách phát triển thủy sản
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Ngày ban hành 07/07/2014
Ngày hiệu lực 25/08/2014
Cấp ban hành Cấp Trung ương
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng
File đính kèm Tải về

 

 

Số hiệu 43/2014/QĐ-UBND
Trích yếu nội dung Ban hành quy định tiêu chí, trình tự thủ tục phê duyệt đối tượng được hưởng chính sách tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành UBND thành phố Đà Nẵng
Ngày ban hành 01/12/2014
Ngày hiệu lực 11/12/2014
Người ký duyệt Văn Hữu Chiến
File đính kèm Tải về

 

 

Số hiệu 01/BCĐ 67
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Quyết định 43/2014/QĐ-UBND
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 67
Ngày ban hành 04/12/2014
Người ký duyệt Nguyễn Đỗ Tám
File đính kèm Tải về

 

 

Số hiệu 1290/UBND-KT
Trích yếu nội dung Triển khai Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành UBND quận Liên Chiểu
Ngày ban hành 10/10/2014
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Thiết
File đính kèm Tải về