Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Triển khai kiểm tra VSATTP vào ban đêm đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố

Nhằm đánh giá thực trạng chấp hành các quy định Pháp luật về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn quận Liên Chiểu, tăng cường kiểm tra, kiểm soát điều kiện an toàn thực phẩm đồng thời kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về bảo đảm VSATTP của cộng đồng, góp phần giảm thiểu ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm, đảm bảo an sinh xã hội, mỹ quan đô thị.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu tại cuộc họp ngày 03/11/2013, thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ngoài giờ năm 2013 quận Liên Chiểu do phòng Y tế là Trưởng đoàn với thành viên là các phòng ban liên quan như phòng Kinh tế, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị, Công an quận, Ban quản lý các chợ... cùng chuyên trách VSATTP tại các phường triển khai đợt kiểm tra ATTP vào ban đêm các loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn quận. Thời gian kiểm tra từ ngày 05/11/2013  đến ngày 30/11/2013.

Đồng thời triển khai công tác thanh, kiểm tra xử lý vi phạm về ATTP thuộc phạm vi quản lý, Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP quận phân công Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP các phường chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập các Đoàn kiểm tra trên địa bàn theo phân cấp quản lý (trừ khu dịch vụ ăn uống chợ đêm Hoà Khánh, quán ăn dọc đường Nguyễn Tất Thành do Đoàn liên ngành quận kiểm tra).

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn tập trung xem xét các nội dung, gồm: giấy chứng nhận sức khỏe, giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP đối với chủ cơ sở và người lao động trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhãn sản phẩm hàng hóa thực phẩm, sổ theo dõi nguồn gốc thực phẩm, điều kiện vệ sinh cơ sở, nguồn nước sử dụng, trang thiết bị, dụng cụ, con người, bảo quản thực phẩm.

Như Nguyệt (Phòng Y tế)