Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Triển khai công tác hiến máu tình nguyện 2014

     Sáng ngày 17/4, Ban vận động hiến máu tình nguyện Quận Liên Chiểu họp triển khai Kế hoạch công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2014. Ông Nguyễn Thanh Chương - PCT UBND Quận Liên Chiểu - Trưởng Ban vận động chủ trì cuộc họp.

 

Ông  Nguyễn Thanh Chương - PCT UBND Quận Liên Chiểu chủ trì hội nghị

 

     Theo kế hoach, năm nay, quận Liên Chiểu được giao chỉ tiêu thực hiện 800 đơn vị máu. Bám sát chỉ tiêu giao, Ban vận động quận xây dựng chương trình thực hiện dự kiến tổ chức từ 2 đến 3 đợt hiến máu từ nay đến cuối năm. Theo đó, đợt 1 vào 11/5 với 400 đơn vị máu được vận động từ các đơn vị phường Hòa Minh, Hòa Khánh Bắc, Hòa Khánh Nam, các đơn vị quân đội, trường học đóng chân trên địa bàn. Đợt 2 dự kiến vào 31/8 với 400 đơn vị máu được vận động từ các đơn vị Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, Trường Cao đẳng GTVT II, các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn. Đợt 3 vào 11/4 sẽ được tổ chức để hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu giao. Chỉ đạo tại cuộc họp, Ông Nguyễn Thanh Chương - PCT UBND quận yêu cầu Hội Chữ thập đỏ, Quận Đoàn Liên Chiểu, các hội đoàn thể và 5 phường tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân cùng vào cuộc. Huy động lực lượng Công an, Quân đội cùng tham gia để công tác hiến máu tình nguyện năm 2014 trên địa bàn quận đạt kết quả cao nhất.

 

Đông Phương