Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Trao Quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp quận liên Chiểu.

Thực hiện Chương trình hành động "Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014", ngày 02/06/2014, UBND quận Liên Chiểu đã ban hành Quyết định số 2252/QĐ-UBND về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội doanh nghiệp quận Liên Chiểu. Ngày 17 tháng 6 năm 2014, UBND quận tổ chức trao quyết định cho Ban vận động và triển khai công tác vận động trong thời gian đến để tiến tới thành lập Hội doanh nghiệp quận Liên Chiểu. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu Thiết - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận và lãnh đạo các phòng ban chức năng của quận.

 


Đ/c Nguyễn Hữu Thiết - PCT UBND quận trao Quyết định công nhận Ban vận động

 

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Thiết đã khẳng định: UBND quận luôn luôn hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp nhiệt tình tham gia vào Hội doanh nghiệp quận Liên Chiểu, tạo môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, chia sẻ hỗ trợ nhau cùng phát triển, và quan trọng hơn là xây dựng Hội doanh nghiệp quận Liên Chiểu thực sự là một tổ chức xã hội nghề nghiệp mang lại lợi ích thiết thực cho chính doanh nghiệp và cho sự phát triển kinh tế xã hội của quận và thành phố. Ngoài ra, UBND quận đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị chức năng của quận phối hợp hỗ trợ trong công tác vận động, tuyên truyền để Ban vận động hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

 

Đức Vũ - Phòng Kinh tế quận.

(Người đăng: tuanhn)