Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013 khối phường, quận Liên Chiểu

     Chiều ngày 28/3/2014, tại cơ quan phường Hòa Hiệp Bắc, Khối thi đua khối phường của quận Liên Chiểu tổ chức họp tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013,  và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Dự họp có đồng chí Phạm Minh, Trưởng phòng Nội vụ quận; Trương Việt, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc, Khối trưởng Khối thi đua khối phường; Lãnh đạo UBND các phường trong quận;  phòng ban chuyên môn của quận. 

 

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013

     Năm 2013, các phường đã cùng với quận Liên Chiểu phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015. Mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự chỉ đạo của Quận ủy UBND quận , với tinh thần đồng thuận cao – thi đua giỏi – về đích sớm, khối thi đua khối phường quận Liên Chiểu, đã có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2013 của quận Liên Chiểu . Trong năm qua, công tác thi đua khen thưởng trong khối đã có nhiều đổi mới và sáng tạo, đặc biệt là trong việc tổ chức các phong trào thi đua. Hầu hết các phong trào đều phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đều khắp trên các lĩnh vực, có sự gắn bó chặt chẽ với việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội của quận, như: " Nông dân sãn xuất kinh doanh giỏi"; "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nuôi con khỏe dạy con ngoan"; "Cựu chiến binh giúp nhau xóa đói giảm nghèo"; "Phong trào 5 xung kích phát triển kinh tế xã hội"; phong trào thi đua "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và các phong trào thi đua khác theo từng ngành, từng lĩnh vực… Từ việc tích cực triển khai, phát động và hưởng ứng cho nên kết quả đạt được từ các phong trào thi đua yêu nước của các phường trong khối, đóng góp rất lớn vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của quận. Trong đó kết quả thu ngân sách Nhà nước có phường vượt xa chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra như: phường Hòa Hiệp Bắc gần 800 triệu đồng ( bằng 130% KH). Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các phường cũng đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp trên các lĩnh vực Quốc phòng-an ninh, văn hóa – xã hội. Đặc biệt là trong công tác quản lý đô thị, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển xây dựng đô thị, an ninh chính trị, TTATXH được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền luôn được các phường chú trọng và đạt kết quả cao…

     Bên cạnh những thành tích đã đạt được, phong trào thi đua khối phường của quận Liên Chiểu năm 2013 cũng còn tồn tại một số hạn chế cần được khắc phục, đó là công tác phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố mới, nhân rộng điển hình phải được quan tâm hơn nữa, giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường chưa triệt để.

     Phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế, năm 2014 Khối thi đua khối phường  đã đề ra những nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm vào các công việc : Quán triệt sâu sắc  các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; tiếp tục tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ; "Năm doanh nghiệp";  và các hoạt động chào mừng ngày Lễ, kỷ niệm bằng các việc làm phù hợp, thiết thực; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính;  tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến".

      Hưởng ứng nội dung thi đua, phát huy sáng tạo trong công tác lao động, sản xuất, học tập góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2014, trước sự chứng kiến của Phòng Nội vụ quận, lãnh đạo UBND 5 phường đã ký kết các nội dung giao ước thi đua năm 2014. Đồng thời bàn giao công tác và nhiệm vụ Khối trưởng Khôí thi đua Khối phường năm 2014 cho Phường Hòa Khánh Nam.

 

Như Hân