Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Tình hình triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” giai đoạn 2008 - 2012 và đề xuất kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2013 - 2015

Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường" giai đoạn 2008 - 2012 và đề xuất kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2013 - 2015:

TẢI VỀ