Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Tình hình quy hoạch tổng thể trên địa bàn quận Liên Chiểu hiện nay.

Báo cáo số 05/BC-QLĐT ngày 20/02/2014 của Phòng Quản lý đô thị quận Liên Chiểu về tình hình quy hoạch tổng thể trên địa bàn quận Liên Chiểu hiện nay

 

 

TẢI VỀ