Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị tại phường Hòa Hiệp Nam - sau 3 năm nhìn lại.

Xây dựng nếp sống văn minh đô thị là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, một cuộc vận động lớn vừa lâu dài, vừa có tính cấp thiết, là một trong những chương trình trọng điểm về kinh tế - xã hội của Đà Nẵng nên nhận được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, trong đó có phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu.

Nhìn lại chặng đường 3 năm triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị" giai đoạn 2011 - 2013. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam, phường Hòa Hiệp Nam đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, lồng ghép ban hành các kế hoạch chỉ đạo hằng năm, phối hợp với Mặt trận tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong địa bàn các khu dân cư về những nội dung cơ bản của Đề án, phát động rộng rãi các phong trào thi đua yêu nước đồng thời đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã ban hành trước đây. Tổ chức ký kết giao ước thi đua gắn liền với nhiều cuộc vận động như phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, phong trào ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp, phong trào xây dựng tổ dân phố không rác, đoạn đường an toàn, văn minh, các phong trào khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập, mô hình tổ dân phố không có tội phạm và TNXH, thực hiện "An toàn giao thông - Văn minh đô thị".

Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa

Thông qua các phong trào thi đua và các cuộc vận động đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, làm thay đổi hành vi và nhận thức của từng cá nhân, xây dựng cảnh quan môi trường theo hướng phát triển bền vững, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày một phát triển.

Trong công tác xây dựng mối quan hệ ứng xử, công chức cơ quan UBND phường đã thực hiện đăng ký chương trình "3 hơn" tại tổ một cửa liên thông, duy trì thường xuyên hoạt động chào cờ đầu tháng, vận động các hộ tiểu thương chợ Nam Ô thực hiện chợ văn minh thương mại, cấp phát hàng ngàn tờ rơi, tranh ảnh về xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị, từng bước xóa bỏ các hành vi, các tập tục mê tín dị đoan; vận động nhân dân thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị về việc cưới, việc tang và lễ hội. Bên cạnh đó, phường Hòa Hiệp Nam còn tập trung triển khai thực hiện các hoạt động ra quân xóa quảng cáo rao vặt sai quy định gắn với duy trì hiệu quả phong trào ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp trên địa bàn các khu dân cư.

Ra quân xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định

Đối với công tác an toàn giao thông và trật tự đô thị đã tiến hành cho 100% các hộ gia đình tổ chức ký cam kết thực hiện tuân thủ Luật an toàn giao thông, không gây ô nhiễm môi trường, không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, không sử dụng vỉa hè làm nơi buôn bán, họp chợ; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hộ kinh doanh hàng rong dùng các phương tiện âm thanh để rao vặt, chèo kéo khách gây mất mỹ quan đô thị.

Song song với các hoạt động trên, trong 3 năm qua để triển khai Đề án, ngoài việc tập trung vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng các tuyến giao thông kiệt hẻm tạo cảnh quan môi trường, thuận tiện cho giao thông đi lại, địa phương được lãnh đạo các cấp quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng hơn 3km đường kiệt hẻm với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng; phân công cho 5 hội, đoàn thể đăng ký đảm nhận thực hiện tuyến đường "An toàn - văn minh - xanh, sạch, đẹp" với chiều dài gần 4.000m. Hưởng ứng chủ trương của thành phố về xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường, UBND phường hằng năm đều tổ chức các hoạt động làm sạch đẹp môi trường, các chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Năm 2012, có 10/49 tổ dân phố đăng ký đạt kết quả trong lĩnh vực này. Thực hiện kế hoạch của UBND quận về việc triển khai thí điểm công tác xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn quận, phường Hòa Hiệp Nam đã đăng ký xây dựng thí điểm tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, chọn Trường THCS Đàm Quang Trung, Trạm Y tế, Công an phường làm điểm, tăng cường công tác trồng mới cây xanh tại các Đình làng và các địa điểm công cộng tại khu dân cư.

Ra quân trồng và chăm sóc cây xanh

Trong thời gian qua, việc đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được chính quyền địa phương quan tâm, thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, qua đó tiến hành lập biên bản và xử phạt hơn 9 trường hợp vi phạm, xử lý hành chính với số tiền hơn 3 triệu đồng. Thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới", Ban Chỉ đạo của phường đã tổ chức các hội thi pháp luật về phòng, chống tội phạm và TNXH thu hút hơn 3.000 lượt người tham dự. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chất lượng các danh hiệu văn hóa được công nhận hằng năm dựa trên các tiêu chuẩn ngày càng cao hơn, chất lượng hơn.

Kiểm tra, xử lý dịch vụ cắt tóc nam, nữ

Có thể khẳng định, qua 3 năm triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Đề án "Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị" trên địa bàn phường Hòa Hiệp Nam đã gặt hái được những kết quả đáng khích lệ trên cơ sở phối hợp đồng bộ, thống nhất của cả hệ thống chính trị từ phường đến cơ sở, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân, mang lại những hiệu quả thiết thực, điều kiện môi trường sống từng bước được nâng cao, cơ sở hạ tầng có bước thay đổi đáng kể. Nếp sống văn hóa - văn minh đô thị, các chính sách an sinh xã hội, những thành tựu và kết quả của phong trào đã thực sự lan tỏa và phát triển đa dạng, nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân được nâng lên, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Đẩy mạnh các hoạt động VHVN - TDTT

Với 6 nội dung và nhóm giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng thực hiện phong trào trong thời gian đến. Phường Hòa Hiệp Nam tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ phong trào ở cấp phường; xây dựng gương "Người tốt, việc tốt" và các điển hình tiên tiến; chú trọng công tác giáo dục, quản lý cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện phong trào; thực hiện các cuộc vận động, phong trào và nội dung văn hóa gắn với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa nhằm huy động nguồn lực của toàn xã hội tham gia thực hiện phong trào; tăng mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, tiến tới xây dựng quê hương ngày càng văn minh, góp phần xây dựng con người Đà Nẵng có nếp sống văn hóa, văn minh đô thị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX đã đề ra.

Thanh Lâm – phường Hòa Hiệp Nam.