Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Thông tư số 159/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.

Số hiệu 159/2014/TT-BTC
Trích yếu nội dung Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Ngày ban hành 27/10/2014
Ngày hiệu lực 12/12/2014
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Chí
File đính kèm Tải về

 

 

Số hiệu 29/2014/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Ngày ban hành 10/04/2014
Ngày hiệu lực 01/06/2014
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng
File đính kèm Tải về