Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Thông báo về việc thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 27/5/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng đến Cộng tác viên Trang TTĐT UBND quận Liên Chiểu.

 

             Kính gửi: Cộng tác viên Trang TTĐT UBND quận Liên Chiểu.

 

 

          Thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 27/5/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng Về việc nghiêm cấm sử dụng hộp thư điện tử công cộng trong hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nay BBT Trang TTĐT UBND quận Liên Chiểu thông báo đến đến các Cộng tác viên:

 

          1. Không sử dụng các hộp thư công cộng như Yahoo mail, Gmail… để gửi tin bài về BBT (và sẽ không gửi được theo mục 4 a của Chỉ thị 06/CT-UBND).

 

            2. Sử dụng Hệ thống thư điện tử thành phố Đà Nẵng (xxx@danang.gov.vn) để gửi tin bài. Đơn vị, cá nhân nào chưa có hộp thư điện tử thành phố Đà Nẵng thì Lập phiếu Yêu cầu (theo mẫu) gửi về UBND quận (qua Văn phòng UBND) để UBND quận đề xuất Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp hộp thư điện tử thành phố Đà Nẵng. Trong thời gian chưa có hộp thư điện tử thành phố Đà Nẵng, đề nghị Cộng tác viên gửi tin bài qua mục Trao đổi nội bộ tại phần mềm QLVBĐH (Văn phòng không giấy) tại địa chỉ vpkg.lienchieu.danang.gov.vn đến bbtlienchieu (BBT Trang TTĐT).

 

           Trân trọng !

 

          Mẫu Phiếu Yêu cầu Về việc cấp mới / thay đổi / hủy bỏ Hộp thư điện tử thành phố Đà Nẵng:

        Tải về.

 

 

Ban Biên tập.