Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Thông báo về việc phụ trách đăng tin, bài năm 2015.

  Người thực hiện nhiệm vụ đăng tải tin, bài
cho Trang Thông tin điện tử UBND quận Liên Chiểu năm 2015

 

Ông :

Chức vụ :

Điện thoại cơ quan :

Di động :

Email :

 

Nguyễn Duy An;

Chuyên viên VP UBND quận;

0511.3730282;

0905.998.077;

annd2@danang.gov.vn.


Ban Biên tập trân trọng thông báo để cộng tác viên tiện liên hệ.