Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Thông báo Tuyển dụng lao động hợp đồng.

 

THÔNG BÁO
Tuyển dụng lao động hợp đồng

 

 

Thực hiện Thông báo số 58/TB-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Văn phòng UBND quận Liên Chiểu thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 11 năm 2014, Phòng Nội vụ quận Liên Chiểu thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng như sau:

 

1. Số lượng, vị trí cần tuyển

          Kỹ sư chuyên ngành điện: 01 người (nam).

 

2. Tiêu chuẩn, điều kiện của người dự tuyển

a) Điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

 

b) Điều kiện cụ thể

- Tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành điện, xếp loại trung bình khá trở lên;

- Có chứng chỉ B ngoại ngữ trở lên;

- Có chứng chỉ tin học văn phòng trở lên;

- Có chứng chỉ giám sát công trình xây dựng.

 

3. Thủ tục hồ sơ: Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

a) Đơn xin việc làm;

 

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

 

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

 

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

 

đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

 

e) Hộ khẩu thường trú. 

 

Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22 X 32 cm ghi rõ địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (nếu có). Đối với những ứng viên không thực hiện đúng quy định nêu trên, UBND quận Liên Chiểu sẽ không xem xét tiếp nhận hồ sơ (không trả lại hồ sơ xét tuyển).

 

4. Địa điểm thu nhận hồ sơ và trả kết quả tuyển dụng viên chức

Phòng Nội vụ quận Liên Chiểu, số 91, đường Ngô Thì Nhậm, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

 

5. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h30' ngày 20/11/2014 đến 17h00' ngày 30/11/2014

 

6. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Nội dung xét tuyển bao gồm:

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn và thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

 

7. Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 12 năm 2014 (có thông báo sau).

 

8. Địa điểm xét tuyển: Có thông báo sau.

 

9. Số điện thoại liên hệ: Phòng Nội vụ quận Liên Chiểu 05113.841.586.

 

Trên đây là nội dung thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng làm việc tại Ban Quản lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng quận Liên Chiểu. Phòng Nội vụ quận Liên Chiểu thông báo người lao động có nhu cầu đăng ký tham gia dự tuyển.

 

Phòng Nội vụ.