Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Thông báo thay đổi phụ trách quản trị Trang TTĐT UBND quận Liên Chiểu.

Kể từ ngày 13/3/2014, đồng chí Nguyễn Duy An - Chuyên viên CNTT Văn phòng UBND quận Liên Chiểu được phân công nhiệm vụ Quản trị Trang TTĐT UBND quận, phụ trách tin bài cộng tác viên.

 

Liên hệ: Số điện thoại: 0905998077; Thư điện tử: annd2@danang.gov.vn

 

Vậy BBT thông báo đến các cộng tác viên được biết để liên hệ trong việc đăng tin, bài.

 

Trân trọng !

 

BBT Trang TTĐT UBND quận Liên Chiểu.