Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Thông báo kết luận giao ban tháng 9 năm 2013

 THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận
tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 9/2013

Tải về