Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Thông báo Kết luận giao ban tháng 12 năm 2013

 

Thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 12 năm 2013

 

Tải về