Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Thông báo Danh sách thí sinh đạt vòng sơ tuyển được tham gia xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu năm học 2014 - 2015.

Thông báo Danh sách thí sinh đạt vòng sơ tuyển được tham gia xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu năm học 2014 - 2015.

 

 

Tải về