Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng

Ngày 23/5, lần đầu tiên quận Liên Chiểu tổ chức thi tuyển chức danh Phó trưởng phòng chuyên môn. Đợt này có 5 ứng viên là cán bộ quận đủ điều kiện đã đăng ký dự thi 2 chức danh: Phó trưởng phòng Nội vụ và Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao quận. Các thí sinh trải qua 2 phần thi là thi viết và thuyết trình đề án. Qua hội thi nhằm đánh giá thực tài của các ứng viên để bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng, đối các thí sinh không được bổ nhiệm đợt này sẽ là dự nguồn cán bộ cho những năm tiếp theo.

          Q. Thắng.