Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Thanh niên Liên Chiểu đồng loạt ra quân tẩy trùng đồ chơi, phòng học nhà ăn tại 15 trường Mầm non

     Ngày 30/3/2014, Quận Đoàn Liên Chiểu tổ chức ra quân Tẩy trùng đồ chơi và phòng học, nhà ăn cho các trường Mầm non tư thục trên địa bàn quận.

 

ĐVTN ra quân tẩy trùng đồ chơi tại trường Mầm non Tư Thục.

 

     Đợt ra quân lần này có hơn 30 bạn ĐVTN tham gia. Đây là một hoạt động mang ý nghĩa thiết thực vì đàn em thân yêu, chăm sóc và bảo vệ trẻ em; giúp các trường Mầm non Tư thục có điều kiện tốt hơn trong phòng tránh các bệnh lây nhiễm cho trẻ. Chương trình kết thúc với tổng số 15 trường mầm non được tẩy trung đồ chơi, phòng học, nhà ăn, dọn dẹp vệ sinh.

 

 Quận Đoàn Liên Chiểu