Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Tập huấn xử lý vi phạm hành chính

Chiều ngày 29/8, UBND quận Liên Chiểu mở lớp tập huấn về xử lý vi phạm hành chính cho trên 100 cán bộ quản lý, người trực tiếp xử lý vi phạm hành chính thuộc các ban, ngành của quận và 5 phường.

Lớp tập huấn được Báo cáo viên Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng Lê Thị Xuân Nga trao đổi các nội dung pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tập trung nhất là Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời hướng dẫn thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính theo các biễu mẫu quy định. Qua đây nhằm tiếp tục bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và người trực tiếp xử lý vi phạm nắm vững Pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính để vận dụng hiệu quả, đúng luật khi thực thi nhiệm vụ.

Đông Phương