Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Tập huấn VBPL mới cho các đại lý internet và trò chơi điện tử công cộng.

Chiều ngày 6/6, UBND quận Liên Chiểu phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông và Công ty cổ phần VNG tổ chức lớp tập huấn các văn bản pháp luật mới ban hành cho gần 250 chủ đại lý internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quận.

 

 

Tại đây, báo cáo viên của Sở Thông tin - Truyền thông phổ biến các nội dung của Nghị định 72/CP và Thông tư 23 của Bộ Thông tin Truyền thông về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Trong đó nhấn mạnh việc lợi dụng dịch vụ mạng vào các mục đích chống phá Nhà nước, tiết lộ bí mật quốc gia, quảng cáo, truyền bá các sản phẩm đồi trụy… đều bị cấm. Các điểm truy cập internet công cộng phải đáp ứng các yêu cầu như: đăng ký kinh doanh đại lý internet, ký hợp đồng với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ… Nghị định và Thông tư trên cũng quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các đại lý internet: thiết lập hệ thống thiết bị đầu cuối tại địa điểm được quyền sử dụng để cung cấp dịch vụ cho khách hàng, niêm yết công khai nội quy, giá cước sử dụng dịch vụ mạng.

 

Bình Phạm.

(Người đăng: tuanhn).