Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Tập huấn nghiện vụ cho Tổ công tác cai nghiện ma túy năm 2014.


Đồng chí Lê Kim Khánh, Chi cục Phó Chi cục PC TNXH thành phố
báo cáo tại Hội nghị

 

 


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, QUV, Trưởng phòng LĐTBXH,
Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo PC AIDS
và PC tệ nạn MT-MD quận phát biểu tại hội nghị

 

Qua Hội nghị tập huấn nhằm hỗ trợ Tổ công tác cai nghiện ma túy các phường và Tổ tư vấn thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc trên địa bàn quận nắm vững các quy trình, hồ sơ, thủ tục, các văn bản quy định pháp lý trong công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; quy trình, hồ sơ, thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc; công tác quản lý sau cai tại nơi cư trú.

 

Đồng thời tại Hội nghị các địa phương, các phòng, ban, đơn vị cũng đã trao đổi, phản ảnh những bất cập, khó khăn trong tổ chức thực hiện và đã được đại diện lãnh đạo Chi cục phòng, chống TNXCH thành phố trao đổi, hướng dẫn cụ thể.

 

Tấn Tuân - Phòng LĐTB&XH.