Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Tập huấn nâng cao năng lực cho Cán bộ chuyên trách trẻ em các phường và đội ngũ Cộng tác viên làm công tác trẻ em

Ngày 26/7/2013, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận phối hợp với Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho Cán bộ chuyên trách trẻ em các phường và đội ngũ Cộng tác viên làm công tác trẻ em trên địa bàn quận năm 2013.

Lớp tập huấn được tổ chức theo tinh thần Kế hoạch số 11/KH-BCĐ ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Ban chỉ đạo Chương trình bảo vệ trẻ em thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2013 và Hướng dẫn số 06/HD-SLĐTBXH ngày 12/3/2013 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội thành phố về hướng dẫn một số nội dung chương trình bảo vệ trẻ em năm 2013; Kế hoạch số 51/KH-SLĐTBXH ngày 01/7/2013 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội;

Bà Hà Thị Kim Ánh, Trưởng phòng Bảo vệ CSTE Sở LĐTBXH thành phố báo cáo tại lớp tập huấn

Nội dung của lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức về Công ước quốc tế về Quyền trẻ em; Quyết định số 647/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm hoạ giai đoạn 2013 - 2020; và một số nghiệp vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Tấn Tuân (Phòng LĐTB&XH)