Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Tập huấn mô hình đánh giá kết quả làm việc của công chức phường, xã

Sáng ngày 13/8/2013, UBND phường Hòa Hiệp Nam tổ chức lớp tập huấn mô hình đánh giá kết quả làm việc của công chức phường, xã tại thành phố Đà Nẵng cho toàn thể công chức cơ quan UBND phường. Đồng chí Lê Duy Du (Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường) đã đến dự.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Mô hình đánh giá kết quả làm việc của công chức phường, xã lần này được Sở Nội vụ thành phố triển khai trên một phần mềm với mục đích làm cơ sở để xem xét các nội dung: Bình xét thi đua khen thưởng; cơ sở để phân phối thu nhập và khoán kinh phí hành chính trong cơ quan, đơn vị; cơ sở để sử dụng, quản lý, phát triển nghề nghiệp của công chức; phát triển năng lực công chức: đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng chuyên môn của công chức và hoạch định các chính sách về quản lý công chức.

Với quy trình đánh giá này, kết quả đánh giá sẽ chính xác và trách cách làm mang tính cảm tính, hình thức như trước đây. Đặc biệt, bộ tiêu chí và thang điểm đánh giá được căn cứ trên cơ sở quy định tại Điều 56 Luật cán bộ, công chức năm 2008. Theo đó công chức được đánh giá trên 3 nhóm tiêu chí chính như: Kết quả thực hiện công việc (60 điểm, bao gồm hiệu quả công việc 45 điểm và thời gian thực hiện công việc 15 điểm); thực hiện quy định, quy chế, nội quy công tác của Nhà nước và cơ quan (15 điểm); thái độ, trách nhiệm đối với công việc, tổ chức, công dân, đồng nghiệp và cơ quan, đơn vị (25 điểm).

Được biết thời gian triển khai mô hình bắt đầu từ tháng 8/2013 đến tháng 12/2013; sau đó tổ chức tổng kết quá trình triển khai; xây dựng và đề xuất UBND thành phố ban hành quy định mới về đánh giá kết quả công việc của công chức phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thanh Lâm - phường Hòa Hiệp Nam.