Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Tập huấn chương trình Tổng rà soát chính sách người có công.

Sáng ngày 2/7, UBND quận Liên Chiểu hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện chương trình Tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng trong 2 năm (2014 - 2015).

 

 

Theo Kế hoạch, quận Liên Chiểu triển khai chương trình Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối người có công cách mạng trên địa bàn trong 2 năm 2014 - 2015 như sau: Thành lập Ban rà soát, Chọn Hòa Hiệp Bắc làm phường điểm để triển khai thực hiện; phân công thành viên Ban rà soát theo dõi, đôn đốc kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện tại các phường; tổng hợp kiểm tra số liệu, kết quả rà soát của phường theo từng nhóm đối tượng. Phân công nhiệm vụ thực hiện việc rà soát cho từng thành viên trong đó Phòng LĐTB&XH quận làm chủ công trong việc phối hợp triển khai thực hiện. Bám sát kế hoạch, Liên Chiểu đã triển khai thực hiện điểm tại phường Hòa Hiệp Bắc từ 15 đến 30/6. Tiếp theo từ 30/6 đến 26/7 sẽ triển khai thực hiện tại các phường còn lại trên địa bàn quận. Từ 27/7 đến 15/8, UBND quận báo cáo kết quả rà soát về Sở LĐTB&XH và UBMTTQVN thành phố và công bố kết quả rà soát. Hội nghị đã thông qua Quyết định thành lập Ban rà soát với 1 trưởng ban, 2 phó ban và 6 thành viên. Được nghe Hòa Hiệp Bắc - phường thực hiện điểm chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện việc rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng. Được nghe Ông Nguyễn Văn Châu - Trưởng phòng Người có công - Sở LĐTB&XH thành phố tập huấn, hướng dẫn cụ thể về những nội dung liên quan đến chương trình Tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015.

 

Chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Nguyễn Thanh Chương - PCT UBND Quận Liên Chiểu lưu ý các địa phương cần bám sát các văn bản hướng dẫn, không để sai sót; Phòng LĐTB&XH quận cần cử cán bộ xuống các địa phương để trực tiếp hướng dẫn việc triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc thì phải xin ý kiến của Sở LĐTB&XH thành phố; đồng thời tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để việc triển khai thực hiện chương trình Tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014 - 2015) đạt hiệu quả cao.

 

Đông Phương.

(Người đăng: tuanhn)